ДОЗНАЈТЕ КОИ СМЕ

НЕШТО ЗА НАС

Компанијата Хидромак2000 е основана во 1999 година, чија основна дејност на почетокот беше само малопродажба на водоводни и канализациони материјали, како и изведба на водоинсталатерски работи и монтажа на санитарна опрема, кое и воедно претставува семеен занает.

Во текот на годините, а во согласност со побарувачката на пазарот и потребите на потрошувачите ја проширивме својата дејност и во големопродажба како овластени застапници за брендовите: Fiore, Abletroni, CR Smart, Speek, Altea, Maidos, Brtva-Plast

Со својата стручност и спремност, нашиот тим секогаш стои на располагање за потребите на клиентите при избор на соодветни материјали и опрема за секој дом, истовремено со можност за нивна квалитетна изведба и монтажа.

ОГРОМНА ПОСВЕТЕНОСТ ЗА ПОНУДА НА НАЈДОБРИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

ОГРОМНА ПОСВЕТЕНОСТ ЗА ПОНУДА НА НАЈДОБРИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ