Leov (6)

Metalac (3)

Koncar (5)

Gorenje (6)

Ariston (4)

Stiebel (1)

Duxxa (31)

Maidos (45)