Се прикажуваат сите 5 резултати

Историјата на КОНЧАР започнува на 24 јануари 1921 година кога е основана компанијата Електра, која истата година стана сопственост на групацијата Сименс и работи под ова име до крајот на Втората светска војна. Од 1946 до 1990 година компанијата работи под името „Раде Кончар“, од 1 јануари 1991 година е организирана како акционерско друштво и работи под името КОНЧАР – Електроиндустрија.

Развојот од работилницата до концернот на електроиндустријата е означен со испораката на првиот електричен мотор со лак со жица (1930) и првиот генератор направен од компанијата (1948), со што е инициран незапирливиот развој.

Денес, името на KONČAR е препознаено низ целиот свет, како и синоним за високо ниво на квалитет и доверливост. Опремата и инсталациите во повеќе од 100 земји на сите континенти се доказ за тие својства и се трајни споменици на достигнувањата на KONČAR Group.